ANBI

Onze stichting is in 2008 door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling, waardoor giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.


De jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris, alsmede het activiteitenplan, zijn te vinden onder Jaarverslagen

De bestuurleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Algemene gegevens i.v.m  ANBI: 

naam Stichting Stedenband Barendrecht-Oost-Europa
Postadres Begoniastraat 56, 3333 EA Zwijndrecht
RSIN 92.37.586
KvK  41131204