Werken met een thema

Jaarlijks spreken we met onze partner in Louny een thema af. Dit thema lis leidend voor het maken van het programma tijdens de bezoeken in Louny en Barendrecht.  Een belangrijk criterium bij de keuze voor het thema is dat er verschillen zijn In de situatie van Louny en Barendrecht.

Thema 2016
In 2016 is het thema water. Dit thema kwam tot stand na een gesprek in het gemeentehuis van Barendrecht met de burgemeester van Louny over het waterbeheer: hoe beschermen we ons tegen het water, wat doen we met de gevolgen van de klimaatverandering, wat te doen bij een overstroming, enzovoort.

Thema’s in voorgaande jaren:
2015: Wat veranderde er in 25 jaar?
2014: Wonen
2013: Family life
2012: Eten en drinken van land tot bord
2011: Duurzame energie