Jaarverslagen

Het stichtingsbestuur stelt jaarlijk een aantal beleidsstukken vast. Hieronder staan de recente stukken.

Onder Archief vindt onze verantwoording over eerdere jaren

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2017

Jaarverslag secretaris, met een overzicht van de activiteiten

Jaarverslag 2016

Financiele jaarverslag van de penningmeester

Jaarstukken 2016