Jaarverslagen

Het stichtingsbestuur stelt jaarlijk een aantal beleidsstukken vast. Hieronder staan de recente stukken.

Onder Archief vindt onze verantwoording over eerdere jaren

Beleidsplan

Beleidsplan 2018

Jaarverslag secretaris, met een overzicht van de activiteiten

Jaarverslag 2017

Financiele jaarverslag van de penningmeester

Jaarstukken 2017