Jaarverslagen

Het stichtingsbestuur stelt jaarlijk een aantal beleidsstukken vast. Hieronder staan de recente stukken.

Onder Archief vindt onze verantwoording over eerdere jaren

Beleidsplan

 Beleidsplan 2018

Jaarverslag secretaris, met een overzicht van de activiteiten

 Jaarverslag 2018

Financiele jaarverslag van de penningmeester

Jaarstukken 2018